Bernderdalens Kanazta "Azta"

SE15418/2012

SH testad


Azta är mor till L-kullen // M-kullen // N-kullen

Januari 2017


September 2016


Mars 2016
14,5 månad


8 veckor


8 Veckor


8 veckor


8 veckor