Valpköparnas egna bilder

Jazza "Alcessa" oktober 2016


Jazza "Alcessa" oktober 2016


Jazza "Alcessa" & Odin oktober 2016


Jazza "Alcessa" oktober 2016


Jazza "Alcessa" oktober 2016


Jazza "Alcessa" oktober 2016


Jazza "Alcessa" & Odin oktober 2016


Jazza "Alcessa" oktober 2016


Jazza "Alcessa" april 2016


Jazza "Alcessa" & Odin april 2016


Jazza "Alcessa" mars 2016 och som fyller 10 år den 13 april


Jazza "Alcessa" mars 2016


Jazza "Alcessa" 9 år 10 månader & Odin


Jazza "Alcessa" 9 år 10 månader & Odin


Jazza "Alcessa" 9 år 10 månader & Odin


Jazza "Alcessa" 9 år 10 månader & Odin<


Jazza "Alcessa" 9,5 år, november 2015


Jazza "Alcessa" & Odin november 2015


Jazza "Alcessa" november 2015


Jazza "Alcessa"


Jazza "Alcessa" och Odin


Jazza "Alcessa" och Odin, september 2011


Jazza "Alcessa", augusti 2011


Jiraja


Jiraja


Jonte "Herman", en härlig sommarbild


Jazza "Alcessa" med sin kompis Odin


Jazza "Alcessa" och Odin


Jonte "Herman" Grattar alla i I-kull och J-kull som fyller 3 år i april


Jazza "Alcessa" med sin kompis Nelly


Jazza "Alcessa"


Jazza "Alcessa"


Jussi "Sampo"


Jubla "Penny"


Jubla "Penny"


Jiraja


Jiraja


Jonte "Herman"


Gunlög med Nelly och Jazza "Alcessa"