Vi har gjort rastgårdarna större 19 m² - 53 m²


Ingång med grind och belysning


Markplaneringen är klar. Planterat buskar och sått gräs
som kommer till våren


'