Olika hundaktiviteter

Om hunden inte sköts

Det finns flera sätt man kan missköta en hund på. Det kan vara mer eller mindre allvarligt. Ibland vet man som hundägare inte ens om att hunden ses som misskött. Men hur kan hunden misskötas och vad händer om hunden omhändertas?

Lättare form av misskötsel

Det finns lättare former av misskötsel som oftast inte leder till något annat än att hundägaren får en tillsägelse och troligen kommer myndigheter som Länsstyrelsen att göra återbesök för att se så att förhållandena förbättras. En lätt form av misskötsel kan vara att hundens klor är lite långa, eller att en hund väger lite för mycket.

När hunden omhändertas av myndigheter

Om hunden mår väldigt dåligt kan det fattas ett beslut om att hunden ska omhändertas. Då kommer Länsstyrelsen att utfärda ett beslut om det och polis eller personal från myndigheten kommer att hämta hunden. Man kan som hundägare överklaga beslutet, men om bevisen är tydliga kommer hunden att omplaceras eller avlivas beroende på dess skick. Det kan också vara så att man får ett djurförbud. Det betyder att man inte får skaffa nya hundar eller andra djur under en viss tid, eller för alltid.

Du kanske också gillar…